Afkortingen

B.A.S.     Basis Assistent Sfeerkeeper

J.A.S.     Junior Assistent Sfeerkeeper

M.D.T.     Maatschappelijke Diensttijd

O.O.M.    Ondersteuning Onderwijs en Maatschappij

CRKBO    Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

BBL         Beroeps Begeleidende Leerweg - 4 dagen stage/werk, 1 dag school

BOL         Beroeps Opleidende Leerweg - 4 Dagen naar school, 1 dag stage

SOT         School Ondersteunings Team

MVO        Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

HKZ         Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)

E.O.A       Eerste Opvang Anderstaligen

OCW        Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

PTA          Programma van Toetsing en Afsluiting