Samenwerkingen

In ons werkveld werken wij met veel verschillende partners. Het gaat er tenslotte om dat de hulpvrager/ leerling/student baat heeft bij het traject. Partners kunnen in de samenwerking wisselen. Het gaat om samenwerking met o.a. scholen, instellingen, gemeenten, jeugdzorg, jongerenwerkers. Daarnaast werken wij met partners die meegaan in onze visie en missie om jongeren te helpen een goede toekomst te realiseren. Enkele samenwerkingen staan op deze pagina vermeld. Hoe anderen over ons denken kunt u lezen op de volgende pagina.

Maatschappelijke Zorg en Onderwijs

Overige Partners