Leerroute Sfeerkeeper

po - vo - mbo

De leerroute Sfeerkeeper is een doorlopende leerroute vanuit groep 7 PO t/m Mbo-2.  Deze route bestaat uit project BAS, leertraject JAS en Opleiding Junior Sfeerkeeper. 

Project BAS

Project BAS

Het project BAS staat voor Basis Assistent Sfeerkeeper. Het gaat hier om leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs, de brugklas en groep 2. De leeftijd ligt tussen 11-14 jaar. Actuele dagelijkse zaken komen tijdens dit project aan de orde, zoals bijvoorbeeld het pesten.

Wanneer wordt plagen pesten. Deze jonge BASsers, wordt o.a. geleerd te herkennen wat pesten is. Er wordt geanalyseerd wat de aanleiding is van pestgedrag. Hoe dit is ontstaan en hoe dit kan worden voorkomen. Ook het signaleren van onveilige of onwenselijke situaties behoort tot hun taken. Ze letten op onregelmatigheden en maken hiervan een verslagje.  Een leerling van het leertraject BAS leert vanuit de praktijk, uit zijn of haar directe omgeving.

Leertraject JAS

Leertraject JAS

Het leertraject JAS staat voor Junior Assistent Sfeerkeeper. Het is een leerling die op vrijwillige basis zich heeft aangemeld om het leertraject JAS te volgen. De leeftijd ligt tussen 14 - 17 jaar. In het leertraject JAS wordt de leerling actief betrokken bij aanmoediging van de sociale veiligheid, in en rondom het schoolgebouw. Dit stimuleert de leefbaarheid.

Een JASser is een bruggenbouwer en een verbinder. Hij/zij wordt geleerd te communiceren met verschillende doelgroepen en subculturen. Zo wordt geleerd dat conflicten en irritaties in een vroeg stadium opgelost kunnen worden. Hierdoor wordt beter gecommuniceerd en voelt iedereen zich beter begrepen. Afhankelijk van de afspraken kan het Leertraject JAS ook als naschools project ingezet  worden. 

Leertraject JUnior Sfeerkeeper

Beroepsgerichte opleiding Junior Sfeerkeeper

De beroepsgerichte opleiding Junior Sfeerkeeper is een opleiding op mbo-2 niveau. Tijdens deze opleiding leer je voor het nieuwe beroep Sfeerkeeper.

Een Junior Sfeerkeeper is een pedagogisch medewerker leefbaarheid. Dit is een jongerenwerker en een beveiliger ineen. Dit beroep zorgt ervoor dat jij oog hebt voor jongeren en dat je daarbij ook nog jouw mannetje of vrouwtje kunt staan volgens de regels van de wet.

De Junior Sfeerkeeper leert vooral vanuit de praktijk. Tijdens de opleiding wordt je ingezet in en om scholen, buurten en wijken, en bijvoorbeeld evenementen. 

Voor verdere informatie neem contact met ons op.