OOM (Ondersteuning Onderwijs en Maatschappij)

OOM staat voor Ondersteuning Onderwijs en Maatschappij.

Het is een ondersteuningsprogramma met als doel jongeren te activeren op basis van  hun natuurlijke talenten. Het ondersteuningsprogramma is maatwerk, waarin onderwijs op basis van ervaringsleren en persoonlijke ontwikkeling gecombineerd is. De jongere staat hierbij centraal en de methodieken die wij gebruiken worden aangepast en toegespitst naar behoefte van de jongere. Onze leerwerktrajecten zijn een combinatie van pedagogische, didactische begeleiding en sociaal maatschappelijke activering. Dit gebeurt individueel en groepsdynamisch en wij proberen zoveel mogelijk authentieke leeromgevingen in dit proces te verweven. 

Voor het Sfeerkeepercollege geldt vooral dat er actief en positief wordt meegedaan aan de activiteiten. De jongeren laten zien wat ze kunnen en oefenen aan hun bekwaamheden en talenten.

Om van jongeren, teamspelers te maken, en sociaal te activeren maken wij veel gebruik van  sport en spelactiviteiten. Door deze jongeren te betrekken bij lokale maatschappelijke, culturele activiteiten en evenementen, raken ze bewust van onze samenleving en worden ze hier onderdeel van. Op deze manier krijgen ze een rol van betekenis en doen ze ertoe!