Anderen over ons

 

 

Als Sfeerkeepercollege zijn wij trots dat er inmiddels veel jongeren hun certificaten of diploma´s hebben behaald. Vanuit verschillende kanalen zijn deze jongeren bij ons terechtgekomen. Ze brengen bij ons de theorie in de praktijk. Halen de kracht uit zichzelf en zetten dit bij ons om naar iets positiefs. Dat positieve kan zijn om hun toekomst meer zekerheid te geven of om onze samenleving te dienen. Wij geven meer dan alleen bewustwording. En geven hen iets concreets in handen waar ze wat aan hebben. Het is een gemakkelijke route, maar dat is iets waar wij sterk in zijn. Het bewijs is er dat dit kan. Onderstaand enkele reviews van mensen die met ons hebben samengewerkt. De beste review die je kunt krijgen is van de jongeren zelf.  Lees een interview hierover in ons Sfeerkeeper Magazine

Alleen maar positieve ervaringen...

"Als onze extra ogen en oren betekenen ze een echte meerwaarde"

 

Marco Titulaer / Politie Venlo gebiedsmentor centrum


Het gezamenlijke pad dat wij als Stedelijk College met Sfeerkeepers de afgelopen

jaren hebben doorlopen kan samengevat worden in de volgende steekwoorden:

Duurzame gedragsverandering, intercultureel leren, samenwerking op versterking

pedagogisch klimaat en verbinding intern met extern.

 

 Arjen Daelmans / Opleidingsdirecteur Stedelijk College Eindhoven/

locatie Oude Bossche Baan

 


Ik heb zeker baat gehad bij het Leertraject JAS.

"Verlegen leerlingen gaan steviger in hun schoenen staan en

meer aanwezige leerlingen worden juist bewuster van hun gedrag"

 

Osman / Oud Leerling JAS, tegenwoordig Leraar Economie

 


Bij de vormgeving en inhoudsvorming van de nieuwe leerweg staat centraal

om contextrijk onderwijs te gaan verzorgen.

"Een betekenisvolle situatie waarin concrete opdrachten worden uitgevoerd.

Het Sfeerkeepertraject is vanuit deze grondgedachte opgezet."

 

Voorzitter Platform vmbo Zorg en Welzijn