Vmbo Keuzedeel

Het Keuzedeel Geüniformeerde Dienstverlening en Veiligheid en valt onder het profiel Diensten en Producten binnen het vmbo. Vanuit onze ervaringsdeskundigheid hebben wij hieraan een unieke invulling gegeven.

Keuzedeel Geüniformeerde Dienstverlening en Veiligheid

Het keuzedeel is een onderdeel binnen het vmbo met als doel leerlingen beter inzicht te geven in de richting die zij zullen kiezen in het middelbaar beroepsonderwijs. Vanuit eigen expertise heeft Stichting Opleidingen Sfeerkeepers dit keuzedeel op basis van het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) uitgewerkt en vorm gegeven.

Het keuzedeel wordt zoveel  mogelijk op basis van ervaringsleren uitgevoerd. Dit gebeurt in samenwerking met o.a. het lokale bedrijfsleven, Politie en Defensie. Op verschillende scholen in het voortgezet middelbaar onderwijs wordt inmiddels het keuzedeel Geüniformeerde Dienstverlening en Veiligheid gegeven. Op de foto's ziet u de leerlingen van het Kempenhorstcollege en het Stedelijk College, die een workshop van Defensie en de Politie krijgen.